Woningcorporaties

Woningcorporaties zijn vanaf 2006 deels, en vanaf 2008 integraal belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Veel woningcorporaties hebben hiertoe VSO2 ondertekend en hebben, door gunstige rechtspraak van de Hoge Raad, de mogelijkheid hun eventuele winsten behaald tot en met 2011 onbelast te laten. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en adviseren hier graag over.

De belastingplicht heeft tot veel extra werklast en kosten voor woningcorporaties geleid. Alleen al de als zeer complex aan te merken aangifte vennootschapsbelasting van een woningcorporatie is een grote kostenpost. Wij kunnen woningcorporaties helpen deze kosten ten minste te halveren. Als u bestuurder of financieel medewerker bent van een woningcorporatie, bespreken wij graag met u wat wij voor u kunnen betekenen. Zo kunnen wij u al een aangifte vennootschapsbelasting aanbieden vanaf € 1.275.

Hier kunt u contact met ons opnemen