Energiebelasting terugvragen

Energiebelasting terugvragen


Energiebelasting is een vrij onbekende belasting. Toch betaalt vrijwel iedereen in Nederland energiebelasting, terwijl men zich daar vaak niet van bewust is. De belasting wordt betaald via de energienota’s. In sommige gevallen wordt te veel energiebelasting betaald. Het teveel betaalde bedrag kan worden teruggevraagd. Bent u verhuurder van een appartementencomplex, dan moet u goed opletten. Als er sprake is van meerdere objecten voor de WOZ die één aansluiting delen (er komt één energienota binnen die over de WOZ-objecten wordt verdeeld), gaat de berekening van de te betalen belasting vaak mis. Dit kan om substantiële bedragen gaan (€ 10.000 is geen uitzondering).

Ook bij verenigingen van eigenaren speelt deze problematiek en kan de vereniging vaak energiebelasting terugvragen. Bovendien is het mogelijk dat de vereniging van eigenaren (of een coöperatie) duurzame energie opwekt voor haar leden. In dit geval is energiebelasting verschuldigd naar een lager tarief.

Onder andere Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen 50% van de energiebelasting terugvragen die de energieleverancier in rekening heeft gebracht. Hierop wordt de heffingskorting in mindering gebracht. Dit geldt ook voor kerken of andere instellingen van levensbeschouwelijke of religieuze aard, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen, sociale instellingen of multifunctionele centra zoals dorpshuizen. Wij helpen deze instellingen hier graag bij.

Verzoek om teruggaaf

Een verzoek om teruggaaf van Energiebelasting kan nog tot vijf jaren na betaling van de belasting. U kunt dus nu ineens het over vijf jaar te veel betaalde bedrag aan energiebelasting terugvragen. Wij onderzoeken graag voor u of u in aanmerking komt voor een teruggaaf en doen ook graag het vervolgwerk voor u op een “no cure no pay-basis”. U betaalt ons dus alleen als u daadwerkelijk een belastingteruggaaf ontvangt.

Hier kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen u daarna om de benodigde gegevens vragen om te bepalen hoeveel u terugkrijgt als wij uw energiebelasting terugvragen.