30%-regeling

Onder de 30%-regeling (30% ruling) kunnen werkgevers 30% van het salaris van een expat als belastingvrije kostenvergoeding aanmerken. Dit is een groot voordeel van het werken als expat in Nederland.

Voorbeeld 30%-regeling

Als het brutosalaris € 90.000 bedraagt, dan is het maximale bedrag van de belastingvrije vergoeding 30% of € 90.000 = € 27.000. De expat betaalt alleen belasting over de andere € 63.000. In dit voorbeeld, het jaarlijkse voordeel van de 30%-regeling (30% ruling) is meer dan € 14.000!

Algemene voorwaarden van de 30%-regeling (30% ruling)

De belangrijkste voorwaarde voor het verkrijgen van de 30%-regeling is dat de expat moet zijn aangeworven vanuit het buitenland. De afstand tussen de woonplaats voor aanwerving en de Nederlandse grens moet meer dan 150 kilometer zijn voor 16 van de laatste 24 maanden voor de eerste werkdag. Werknemers uit het Verenigd Koninkrijk voldoen aan deze voorwaarde, ook al is de feitelijke afstand tussen sommige delen van Engeland en de Nederlandse grens feitelijk een beetje minder dan 150 kilometer. Anders zouden werknemers die in Londen wonen niet meer kunnen kwalificeren voor de 30%-regeling. The 150 kilometer-voorwaarde geldt niet voor promovendi die binnen een jaar na hun afstuderen beginnen met werken. Om te kwalificeren, moet de promovendus aan de 150 kilometer-voorwaarde voldoen voor de start van het promotieonderzoek.

In het verleden is er veel discussie geweest over of de 150 kilometer-voorwaarde n overeenstemming is met EU-recht. Volgens het Europese Hof van Justitie kan de voorwaarde echter in overeenstemming zijn met EU-recht en zij heeft gevraagd of de Nederlandse Hoge Raad dit verder wil onderzoeken, zoals u hier kunt lezen. De verwachting is dat de Nederlandse Hoge Raad zal bevestigen dat de 150 kilometer-eis in overeenstemming is met EU-recht.

De tweede meest belangrijke voorwaarde is dat de expat een schaarse specifieke deskundigheid heeft. Het salaris dat de werkgever is hiervoor het criterium. Na toepassing van de 30%-regeling moet het belastbare salaris op jaarbasis tenminste € 36.705 bedragen (jaar 2015). Een veelgemaakte vergissing is om te denken dat dit betekent dat het minimale brutosalaris op jaarbasis tenminste € 52.436 moet zijn om de 30%-regeling te krijgen. Men denkt dit, omdat 100/70 x € 36.705 = € 52.436 en 70% van € 52.436 is € 36.705. Maar in feite is het minimale brutosalaris € 36.705. Dit komt omdat de werkgever ook € 0 kan betalen als belastingvrije vergoeding onder de 30%-regeling. Op die manier kunnen toekomstige loonsverhogingen als belastingvrije vergoeding worden betaald aan de werknemer onder de 30%-regeling, totdat het brutosalaris inderdaad € 52.436 is.

Bijzondere situaties 30% ruling

Voor personen jonger dan 30 jaar oud die een diploma hebben die vergelijkbaar is met een Master van een Nederlandse universiteit is het gemakkelijker om de 30%-regeling te krijgen. Voor hen is een lager minimumsalaris van toepassing van € 27.901 in 2015. Als de werknemer wetenschappelijk onderzoek doet in een onderzoeksinstelling, is er helemaal geen minimum salariseis van toepassing voor het krijgen van de 30%-regeling.

Verandering van werkgever en de 30%-regeling

Als een persoon van werkgever verandert, kan de 30%-regeling worden meegenomen. Deze moet dan wel worden overgezet op naam van de nieuwe werkgever. Die procedure gaat normaal gesproken zonder problemen. Als de vorige werkgever geen verzoek heeft gedaan om toepassing van de 30%-regeling terwijl de werknemer wel de gehele periode vanaf de eerste werkdag kwalificeerde, dan is het nog steeds mogelijk om de 30%-regeling aan te vragen voor de nieuwe dienstbetrekking.

Geldigheid van de 30%-regeling

De 30%-regeling is 8 jaar geldig. Tijdsperiodes die in de laatste 25 jaar voor de eerste werkdag in Nederland zijn doorgebracht, kunnen in aftrek worden gebracht van de geldigheidsduur. Dit is afhankelijk van de reden van de aanwezigheid in Nederland. Periodes waarin in Nederland is gewerkt van 20 werkdagen of minder worden niet in aftrek gebracht. Ook als de werknemer eerder in Nederland was om privéredenen voor maximaal 6 weken per jaar, wordt de geldigheidsduur niet gekort. Wanneer er één enkele verblijfsperiode van maximaal 3 maanden om privéredenen was, wordt die ook niet in aftrek gebracht.

Andere voordelen van de 30%-regeling

De 30%-regeling geeft de werknemer de mogelijkheid om de kiezen voor partiële binnenlandse belastingplicht. Partieel binnenlands belastingplichtigen zijn vrijgesteld van Nederlandse inkomstenbelasting over hun inkomen uit sparen en beleggen, tenzij dit inkomen uit Nederlands onroerend goed voortkomt. Een partieel binnenlands belastingplichtige is ook vrijgesteld van inkomstenbelasting over het inkomen uit buitenlandse aanmerkelijk belangaandelen.

Amerikaanse inwoners en houders van een “green card”

Amerikanen die onder de 30%-regeling vallen en kiezen voor de partiële binnenlandse belastingplicht betalen geen Nederlandse inkomstenbelasting over inkomen uit niet-Nederlandse werkdagen. Zij zullen hierover belasting moeten betalen in de Verenigde Staten. Dit kan ook een voordeel zijn van de 30%-regeling.

Aanvragen 30%-regeling

Wij kunnen u helpen om de 30%-regeling aan te vragen. Dit verzoek wordt gedaan namen zowel de expat als de werkgever. Wij hebben een ondertekende akkoord nodig van de werkgever om een succesvol verzoek te doen. Een speciaal addendum op de arbeidsovereenkomst moet worden gemaakt voor de 30%-regeling. Wij zorgen hiervoor en kunnen de werkgever ook helpen om de 30%-regeling toe te passen in de loonadministratie en aangifte loonheffingen.

Voor het verzoeken om de 30%-regeling hebben wij tenminste de volgende gegevens nodig:
– Een kopie van de arbeidsovereenkomst;
– De volledige naam en BSN van de werknemer;
– Het loonbelastingnummer van de werkgever;
– De sectorcode die de werkgever gebruikt in de aangifte loonheffingen waaronder de nieuwe werknemer valt.

Neem hier contact met ons op om de aanvraag voor u te doen!

Mocht u in het Engels willen worden geholpen, of als u Engelstalige informatie wenst, dan verwijzen wij u graag naar onze collega’s van Dutchtaxadvice.nl. Zij zijn gespecialiseerd in het aanvragen van en toepassen van de 30%-regeling. U kunt hier informatie vinden over hen.